fbpx

איזון בית עבודה

Rate this post

איזון בית עבודה זאת אחת הסדנאות שאני אוהבת להעביר

במיוחד כי הנושא מעסיק אותי

ואין חכם כבעל ניסיון רצוף כשלונות.

 

השבוע שמעתי את הציפייה לרגולציה שתמנע את גלישת העבודה לחיים הפרטיים.

למרות שחוק כזה כבר עבר בצרפת נראה לי שאנחנו עוד רחוקים משם.

 

אם נחזור לאחריות שאנחנו יכולים לקחת על עצמנו

נתחיל בהכרה שלחברות וארגונים יש מטרות משלהם

ואי אפשר לטעות ולקוות שהם יפתרו את בעיית הבאלנאס שלנו.

גם כשיש חוזה עבודה וגם כשאתה עצמאי

האתגר הוא לשלוט על סוג החיים שרוצים לנהל.

גם ככה אם לא ננהל אותם בעצמנו מישהו כבר ינהל אותם בשבילנו.  

 

כדי לשנות לא צריך להפוך סדרי עולם

השקעה במקומות הנכונים תזהיר את היום.  

לקורס הדיגיטלי סדר פנימי חדש לחצו כאן

סגור לתגובות.