fbpx

עמליה זוקין,יו”ר תרבות ויצו מודיעין

28/12/14

לכל מאן דבעי

הגב אלינור גורנשטיין

בתוקף תפקידי כיו”ר תרבות ויצו מודיעין הזמנתי את הגב’ אלינור להרצות במרכז מג”ל מורים גמלאים לומדים. הפגישה עם אלינור העצימה את נשות מג”ל האינטראקציה בין המשתתפים ואלינור הייתה מושלמת. יכולת יצירת הקשר עם המשתתפים יכולת העברת המידע היכולת הוורבלית של אלינור הביאה לידי שלמות בהרצאת הפתיחה כך שביקשו ממני להזמין את אלינור בשנית. ואכן כך היה, אלינור הייתה אורחת שלנו בשנית והיא מוזמנת גם לסיום שנה בחודש יוני. חוות הדעת שקבלתי מהמשתתפים הייתה טובה מאוד .

אני בטוחה שבכל אשר תפנה אלינור תצליח להעצים את המאזינים לתרום מהידע האישי והמקצועי שלה שהוא רב ,להעלות חיוך על פניהם של המאזינים לה לענות על השאלות באהבה ובסבלנות לדעת להתייחס לכל אחד.

עמליה זוקין
יו”ר תרבות ויצו מודיעין
0523313138

סניף ויצו מודיעין- ע”ש וריי מנדל
רח’ אחלמה 1 שכונת אבני חן 71700 טל: 08-9708786 פקס: 08-9708788
www.wizo.org.il / [email protected] / [email protected]
ויצו. עובדה שאפשר