fbpx

עובד סוציאלי

מצאתי עבודה ואני מרוצה. אני נזכר הרבה בהשגים של הטיפול. זה משמש לי עוגן למציאות.

אני אוהב את מה שהשגתי.
טוב לי לחשוב שסיימתי את הטיפול שהייתי זקוק לו.
כולי תקווה ומודעות. המון אהבה לי אלייך. את בת אדם יקרה.
 
%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%94-%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94