fbpx

 נופר, ראש העין

“אלינור העירה והאירה עבורי נקודות שלא הייתי מודעת להן. אני בהחלט אשתמש בעצות שלך” 

משתתפת בסדנה להתמודדות עם לחץ וחרדה