fbpx

מהתחתית למקום שאני בדיוק רוצה להיות בו בקריירה ובזוגיות

חדה, מדוייקת ומדייקת, שופכת אור ומנגישה כלים לצמיחה אישית. עברתי עם אלינור תהליך צמיחה מטורף מהתחתית למקום שאני בדיוק רוצה להיות בו בקריירה ובזוגיות עם יכולת להבין מאיפה אני פועלת ולשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגויות.