fbpx

לא רציתי לעשות כלום ולא הרגשתי הנאה מכלום.

“כשהגעתי הייתי בסוג של דיכאון, תקוע לא רציתי לעשות כלום ולא הרגשתי הנאה מכלום.
במהלך הפגישות עם אלינור קיבלתי מודעות לכל מיני דברים שאני עושה או התנהגויות שלי שמונעות ממני להתקדם, בזכות המודעות אני שם יותר לב אל עצמי ולפעמים מנסה להתנהג לא לפי אותם הרגלים והתנהגויות. קיבלתי פרופורציות וקיבלתי נקודת מבט אחרת עליי וגם על החיים. נקודת מבט חיובית יותר, רגועה יותר גם כשקשה להרים את עצמי לפחות לרמה נייטרלית אם לא חיובית.”