fbpx

שותף במשרד אדריכלות

לכל מאן דבעי

לאחרונה הפכתי לשותף ומנהל של משרד ותיק שבו אני עובד שנים רבות.

הכניסה לתפקיד ניהולי, ביחד עם עבודה רבה, מציבים בפני אתגר גדול.

על מנת לפתח מיומנויות חדשות בתחומי ניהול שלא הכרתי ועל מנת לפתח את דרכי העסקית ניהולית, פניתי למסלול אימון עסקי אצל הגב’ אלינור גורשטיין.

מצאתי שלאלינור יכולת טובה מאוד להקשיב, להבין את הסיטואציה ולסייע לי למצוא את דרכי.

האימון העסקי אצל אלינור עוזר לי מאוד להשתפר בניהול, בתקשורת, בתפקוד, ובגיבוש הצוות המשרדי, והכל על פי דרכי ולכן אני ממליץ עליו גם לאחרים.