fbpx

הרגשתי שאני עצור וחסום

מה הסוגיה בגינה פניה? *
ניקוי אורוות. הרגשתי שאני עצור וחסום בגלל שאני פועל לא נכון ורציתי לרדת לעומק ולנקות.
 
מה עזר לך לפתור את הסוגיה? *
התהליך היה נכון: טבלת האירועים מיקדה את תשומת הלב לשורשי הכשל. לאחר כמה אימונים החלו לעלות אירועים “עדינים” יותר, והגעתי למקומות יותר עמוקים של התנהלות שגויה בגלל 4 מוקדי כשל שזיהיתי. גיליתי שהמגרעה המהותית שלי היא שאני מכוון אנרגיה חיובית לסיפוק האגו במקום להענקת משמעות לסביבה שלי. והתחלתי להפנות את האנרגיה לכיוונים הפוכים. התובנות שעלו, התהליך הטבלאי, הסיכום שנעשה והניתוח הלא מתפשר של האירועים והתיעוד של התובנות מאוד עזרו למקד את הכל. תהליך נכון מאוד בעיני.