fbpx

א.ע.

 

הכרות שלי עם אלינור נמשכת למעלה מחצי שנה, שבמהלכה היא סייעה לי להתמודד באתגרים מקצועיים הנוגעים לשינויי תפקיד. לאלינור גישה עיניינית ותומכת, הממוקדת במטרות מוגדרות ובתוצאות הניתנות להערכה ומדידה.
שיטת העבודה שלה מבוססת על זיהוי כשלים או קשיים באמצעות שיחות אישיות, הסכמה על משימות וזמנים לביצוען- שמכוונות להשגת המטרות בשלבים, ושיחות נוספות לבחינת המשימות שבוצעו, להסקת מסקנות, או להגדרת משימות המשך.

במהלך הפגישות והשיחות עם אלינור התרשמתי מאוד מן הכנות והרצינות, מחדות המחשבה ומן היכולת שלה לזהות במדויק כשל או קושי שבו יש להתמקד ואיתו להתמודד. הגישה החיובית והאופטימית של אלינור, הגמישות ויצירתיות שלה, התקשורת הזורמת וההומור תורמים רבות להצלחת התהליך.
בהערכה רבה,
א.ע.

%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a2