fbpx

אני ממש שמח על ההתקדמות שאני משיג בתהליך הזה

בוקר טוב אלינור

הבוקר ערכתי עוד קצת את המסמך והפכתי אותו לסיכום ביניים עם כל התובנות עד כה. תני מבט שייצא לך. כשאני מתבונן בזה עכשיו אני ממש שמח על ההתקדמות שאני משיג בתהליך הזה. אני חושב שאת מלכה ממש שתדעי לך את זה. הכי משמעותי אצלך לדעתי זו היכולת שלך לאפשר לי ללמוד את זה לבד. זו סבלנות ואיפוק שלא לומר מצידך שאת מה שאת כבר מכירה ושוחה בו פשוט כדי לתת לי להגיע לשם לבד, אחרת זה לא יופנם. זה מעיד על אינטליגנציה פנימית מאוד נעלה בעיני. 

זו זכות להכיר אותך. 

תודה.