fbpx

ליווי אישי

תכנית אישית להבנת המטרות שלך ולהשגתם.

התכנית בנויה משיחות, שינוי הרגלים, תפיסה והתנהלות.

 

 

תכנית הליווי האישי מתאימה לאנשים שרוצים לממש את עצמם ותרומתם לעולם. 

 

ליווי אישי לקריירה וזוגיות

שלב ראשון בתכנית – הכרות ואבחון: 2 פגישות

  • מילוי שאלון
  • פגישה ראשונה הכרות הבנת התמונה וקבלת ש.ב ראשוניים 
  • פגישה שנייה לדיוק מטרות והחלטה על המשך עבודה

לב תהליך האימון

התהליך בנוי מהנושאים הבאים ומותאם לפי צורך והתקדמות אישית.

  • הרגלים חיוניים והרגלים מעכבים
  • גילוי חסמים אמונות ודפוסי חשיבה מגבילים
  • מעגל חשיבה – תגובה – התנהגות
  • תקשורת בין אישית תואמת עקרונות אישיים
  • מטרות וחלומות 
  • חזון ותוכנית עבודה