fbpx

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

5/5 - (1 vote)

בכייה של סבתא שלי עדיין בוקע את הרקיעים. אפילו היום, כשהיא כבר לידו, אני שומעת אותה בוכה. מקוננת במרוקאית קורעת לב “עלהאלי, איפה אלי שלי איפה אלי. על אללה. אלוהים נתן ואלוהים לקח יהי שם ה’ מבורך.” עיניה עצבות על המשפחה שלא זכה לגדל, על אישתו שאהב, על בנו שנולד ונעזב. כל יום ויום תעצומות געגועים לבן שלה. לגיבור שלה. לאהוב שיצא במלוא הדרו ולא חזר.

ככה נקטעים להם חיים שלמים. נקרעות אהבות, משפחות, ילדים, הורים, חברים. עד מתי חבריי עד מתי.

מדליקה נר לזכרו של דוד שלי אלי דהן, ולזכרם של הנופלים במערכות ישראל. תהי נשמתכם צרורה בצרור החיים.

סגור לתגובות.