fbpx

האם הוא יכול להשתנות?

Rate this post

מאז ומתמיד ניסו אנשים לשנות אנשים אחרים כדי שהם יוכלו להיות מאושרים. הגישה הזאת נכשלה, כיוון שהיא מתייחסת לבעיה שכביכול אין לה פיתרון. האם נוכל לשנות את מה שאנשים אחרים חושבים? מרגישים ואיך שהם מתנהגים? כנראה שלא. אדם חושב כמו שהוא חושב ופועל כמו שהוא פועל. אנחנו לא יכולים לשנות “אותם”.

אנחנו כן יכולים לנסות לשנות את עצמנו.

וכדי לעשות את זה אנו צריכים “לראות” מנקודת מבט שונה. כאן אני נכנסת לתמונה ומציעה כלים להתבוננות והבנה שונה מזו שיש לנו. בסופו של דבר אנחנו מספרי הסיפורים והפרשנות היא אישית. הניסיון לשנות את העולם, כמו הניסיון לשנות את האחר הוא חסר-תועלת, אך ברגע שמסתכלים על זה אחרת וגם פועלים בהתאם האווירה נהיית נינוחה יותר.

 

סגור לתגובות.