fbpx

באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש!

5/5 - (1 vote)

אל תפחד מהפחד - אלינור גורנשטיין מנחה לקריירה וזוגיות

למה לנו אור ואש?

חכמינו מסבירים שברמה האישית, תפקיד האור הפנימי הוא לחדור לפינות האפלות בגופינו ולהאיר אותם. ברמה העולמית, הערכים הטובים יהפכו את העולם לטוב יותר. לדידם, הפנימי והחיצוני משפיעים זה על זה, כלומר, כשאנשים יאירו את עצמם הם ישפיעו גם על העולם כולו “גם את העולם נתן בלבם”.

האש מסמלת ביעור וכליון כוחות הרע שבאדם “ובערת הרע מקרבך”. גם פה התקווה היא שאותה אש תכלה גם את הכוחות הרעים, “והרשעה כולה כעשן תכלה” (חזון עולמי מטורף, לא?)

 

ככלל, אנו זקוקים לשני הכוחות, לאור ולאש, אבל מה קודם למה?

בית שמאי, כדרכם, מחמירים. האדם יתרומם רק אחרי שישרוף את כוחות הרע שבקרבו “כי לא יגורך רע”. בית הלל מקלים ואומרים, נביא אור, האור ממילא יגרש את החושך.

 

ומה להעביר לדורות הבאים? על מה לשים את הדגש?

בית שמאי רוצים להדגיש את האש. את ביעור הרע וכליון הטומאה.

בית הלל, לעומתם, לא מעוניינים להזכיר שוב ושוב את המלחמה. הם מחליטים לקדש את האור, ובכך להעביר לדורות הבאים את סמל האורה.יותר מזה, הם אומרים, שעם הימים צריך להוסיף ולהאיר יותר ומשום כך אנחנו מוסיפים כל יום נר נוסף לחנוכייה.

חשבו אתם,

איפה בחייכם אתם מתמקדים בלהוסיף אור, ואיפה בלגרש את החושך?

באילו יחסים אתם בוחרים להנציח את המלחמה, את המאבק, את הרע

והיכן אתם זורעים אור בתוככם ובחיי הקרובים לכם?

 

גם אם תגלו כי באופן אוטומטי אתם מתמקדים בשלילי,

זכרו כי המודעות שלכם מספיקה כדי לייצר אור בעצמכם ולעשות את הדברים אחרת, למענכם, למען הסביבה והילדים שלכם.

הבחירה תמיד בידיכם.

חג אורים שמח!

ראו עוד: אימון אישי

 

סגור לתגובות.