fbpx

ד”ר פראנקל – תקווה בליבם של מיליונים ‬

Rate this post

“כל ניסיון להשיב לאסיר המחנה את כוחו הפנימי

צריך היה להציב לפניו איזו מטרה לעתיד. 

כל אימת שנזדמנה שעת כושר מן ההכרח היה לתת איזה למה – מטרה לחייהם

כדי לחזקם לעמוד ב”איך” של הווייתם. 

אוי לו למי ששוב לא ראה פשר בחייו

לא מטרה, לא תכלית, ומשום כך שוב לא ראה טעם להוסיף ולחיות. 

מה שהיה דרוש באמת,

היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים.

צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים

כי בעצם לא היתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים

אלא למה שבקשו החיים לקבל מאיתנו.”

ויקטור פראנקל, מייסד תורת הלוגותראפיה, ניצול שואה, כל משפחתו נספתה. 

דבריו חיים ומחיים את הפסיכותראפיה כולה, נותנים לה טעם ומשמעות, תקווה וריפוי. 

משנתו של פראנקל מלווה אותי מלימודי הפסיכולוגיה  

בכתובים שלו אני מגלה שוב ושוב עוד רובד, עוד עומק עוד עצה טובה שעוזרת לי

לעשות את עבודתי על הצד הטוב ביותר. 

כל אחד הוא נר גדול. יהי זכרם ברוך, לעולם נזכור. 

 

 

סגור לתגובות.